Tarief per afspraak van 50 minuten is € 80,00. De kosten kunnen (deels) vergoed worden door de aanvullende zorgverzekering of de gemeente waar mijn praktijk een contract mee heeft:

Informatie over vergoeding door zorgverzekeraars: De therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering (deels) vergoed, omdat mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging: Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK) en staat geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg (RBCZ) en de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). U kunt met uw zorgverzekeraar contact opnemen om te vragen welke vergoeding er in uw polis geldt. Integratieve kinder- en jeugdtherapie valt onder psychosociale zorg of alternatieve geneeswijzen.
Informatie over vergoeding via de gemeente: De praktijk heeft een contract met de gemeente Best, Oirschot, Eersel, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Therapie voor jeugd tot 18 jaar kan vergoed worden via de gemeente, onder de noemer Vaktherapie. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig of van de verwijzende instantie van de gemeente.

logorbsc De praktijk is aangesloten bij de Coöperatie van Kinder- en Jeugdtherapeuten (CKJT) regio Eindhoven, Den Bosch en Tilburg.

Tarief

In het tarief van € 80,00 is inbegrepen:

  • voorbereiding
  • bij kinderen in de lagere schoolleeftijd een sessie van 40 minuten met het kind en aansluitend 10 minuten oudercoaching
  • bij jongeren en (jong) volwassenen een sessie van 50 minuten
  • verslaglegging aan uw huisarts bij aanvang en na afronding van de therapie.

Dit tarief geldt voor een startgesprek, kinder- en jeugdtherapie, oudercoaching en eventuele gesprekken op school of met derden. Voor een telefonisch consult of verslaglegging op verzoek wordt ook het tarief in rekening gebracht.

Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren moet dit 24 uur van tevoren worden gemeld. In dit geval wordt de sessie niet gefactureerd.

Mijn uitgangspunt is dat het kind de therapie volgt op vrijwillige basis. Ik houd mij als kinder- en jeugdtherapeut aan de beroepscode. Ik werk in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudercoachingsgesprekken alleen dan naar voren gebracht als het kind mij daarvoor toestemming geeft.

Indien ik door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan 4 weken niet in staat ben de sessies met het kind te houden of de oudercoachingsgesprekken zelf te voeren, kan ik de ouders voorstellen een collega-therapeut(e) in mijn plaats in te schakelen, die de behandeling tegen dezelfde voorwaarden overneemt.

Soms kan er een wachtlijst ontstaan. Informeer bij mijn praktijk voor de actuele wachttijd. Momenteel bedraagt de tijd vanaf aanmelding tot start ongeveer 4 weken. Kinderen en jongeren die al eerder bij mij in therapie zijn geweest probeer ik sneller te plaatsen omdat voor hen geen compleet nieuw traject opgestart hoeft te worden.