In mijn praktijk Kindercommunicatie Ellen kunnen kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar en hun ouders/verzorgers terecht met hun hulpvraag. Na een aanmelding per telefoon of mail vindt er vrijblijvend een telefonische intake plaats waarin advies over de hulpvraag, werkwijze en vergoeding van de consulten besproken worden. Vervolgens wordt de therapie gestart met een gesprek met de ouders aan de hand van een toegestuurde vragenlijst. Bij jongeren (vanaf 16 jaar) kan dit startgesprek plaats vinden zonder ouders/verzorgers. Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van MyMindspace, een beveiligd e-health platform om berichten uit te wisselen.

In het startgesprek krijgen ouders een behandelovereenkomst die bij de eerste sessie van het kind ondertekend ingeleverd wordt. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich zonder toestemming van ouders/verzorgers aanmelden voor therapie en ondertekenen zelf de behandelovereenkomst.

Hierna starten de sessies met het kind. Elk kind is uniek, met een eigen verhaal en daarop stem ik mijn behandeling af. Ik leef me in en beweeg mee met de gedachtewereld van het kind en bepaal van daaruit mijn werkwijze.

Ik help het kind de reeds aanwezige kwaliteiten zichtbaar te maken en geef ondersteuning in het groeiproces. Ik doe dat met behulp van spelvormen, visuele middelen en gesprekstechnieken die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkelingsfase. Elk kind communiceert immers op zijn eigen manier. Het ene kind praat over wat hem dwars zit, een ander uit zich makkelijker door te tekenen of door een rollenspel te spelen. Vaak geeft het kind zelf het moment aan dat de therapie kan worden afgerond. De duur van de begeleiding hangt af van de hulpvraag.

Na een aantal sessies met het kind wordt er door mij oudercoaching aangeboden. Naast het betrekken van ouders in de therapie, kan het nodig zijn met school contact te hebben. Zeker als de problematiek zich ook daar afspeelt. Observatie van het kind in de schoolomgeving geeft vaak waardevolle informatie. Bovendien kan ik de school informeren hoe het best te handelen naar het kind toe.